Systemy rurowe HOBAS dla wody pitnej

W przypadku dostaw wody pitnej woda transportowana jest ze zbiornika specjalnym rurociągiem. Do takich zastosowań HOBAS oferuje szeroką gamę rur o różnych średnicach i klasach ciśnienia. Bardzo gładka powierzchnia wewnętrznao minimalnym współczynniku tarcia minimalizuje utratę ciśnienia, zapewniając optymalny poziom przepływu, pozwalając tym samym na oszczędność energii w systemach pompowych. Szeroki wybór standardowych i wykonywanych na zamówienie kształtek, takich jak trójniki, kołnierze, rozgałęzienia oraz łuki, uzupełnia gamę oferowanych produktów.

Zakres dostaw
Średnica nominalna [DN] 200 - 3600 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 - 32 bar
Sztywność nominalna [SN] 630 - 1000000 N/m²
Produkty - rury, łączniki, kształtki, akcesoria
- zbiorniki wody pitnej
- spring Water Collection Shafts
- studzienki
- rury filtracyjne

Zbiorniki wody pitnej

Po pozyskaniu lub wydobyciu woda źródlana i wody podziemne kierowane są do sieci wody pitnej; zazwyczaj na początku woda jest przechowywana w zbiorniku. Pojemność zbiorników HOBAS wynosi od pięciu do kilkuset metrów sześciennych i są one dostępne jako prefabrykaty w różnych sprawdzonych kształtach. Oznacza to, że każdy gotowy zbiornik jest wytwarzany indywidualnie i dostarczany w postaci systemowych elementów z wszelkimi akcesoriami zamontowanymi fabrycznie (np. właz inspekcyjny, komora zaworów).

Rury studzienne i filtrujące

Rury studzienne i filtrujące HOBAS GRP stosowane są tam, gdzie do uzyskania wody pitnej zużywa się dużych ilości wód podziemnych. Proces ten obejmuje zamontowanie poziomych lub pionowych rur w warstwie wodonośnej, znajdującej się poniżej zwierciadła wód podziemnych. Woda filtrowana jest następnie przez warstwę żwiru oraz kratę o dużych oczkach i sztabki filtrowe. Rury filtrujące HOBAS cieszą się doskonałą opinią w tej branży – wysoka prędkość filtrowania to rezultat dużej powierzchni filtrującej, wytrzymałości, która może być dopasowana do indywidualnego zapotrzebowania, a także oszczędności kosztów instalacji i eksploatacji.