System HOBAS do renowacji studni - zupełnie jak nowe

Renowacja istniejących studzienek jak i innych systemów kanalizacyjnych zyskuje coraz większe znaczenie. HOBAS oferuje dwa systemy: renowację studzienek oraz metodę „studnia w studnię”. Powyższe techniki renowacji znacznie różnią się od dostępnych dotąd na rynku technologii, a tym samym stwarzają zupełnie nowe możliwości zapewniając jednocześnie optymalizację kosztów.

Renowacja metodą "studnia w studnię"

Renowacja metodą studnia w studnię polega na dopasowaniu studzienki HOBAS do istniejącej struktury. Ta metoda nie tylko uwzględnia konkretne wymagania (np. szerokość, głębokość nominalną kanału),  ale również nie wymusza całkowitego usunięcia pozostałości poprzedniej instalacji. Nowe studzienki z łatwością wytrzymują wszystkie obciążenia statyczne.

Zalety:

 • Przeniesienie obciążeń statycznych na nową studzienkę
 • Wysoka odporność na korozję i całkowita szczelność
 • Renowacja niezależna od wilgotności, szczelności i konstrukcji starej studzienki
 • Niewielkie rozmiar
 • Ograniczenie prac ziemnych
 • Szybka i łatwa instalacji
 • Ograniczona potrzeba konserwacji, długi okres użytkowania

Renowacja studni

Procesowi temu mogą być poddane wyłącznie studzienki charakteryzujące się odpornością na obciążenia statyczne. Studzienki są systemami modułowymi. Poszczególne elementy projektowane są tak, aby przechodzić przez standardowy właz studzienki (De 625 mm). Proces ten jest szybkim i prostym sposobem na renowację nieszczelnych lub skorodowanych studzienek. Ponadto, modułowy system renowacji studzienek HOBAS może być dostosowany do niemal dowolnego zastosowania.

Szczególne zalety:

 •     Proces renowacji bez konieczności tworzenia wykopów
 •     Prosta instalacja (system modułowy)
 •     Pełna ochrona przed korozją i przenikaniem wód gruntowych
 •     Odporność na agresywne ścieki
 •     Brak zależności od stanu starej studzienki
 •     Całkowita szczelność wrażliwych odcinków (np. połączenia rur)