Oczyszczanie powietrza

Z uwagi na dużą odporność na działanie substancji chemicznych rury HOBAS znajdują także zastosowanie w przemyśle papierniczym i tworzyw sztucznych, gdzie w procesie produkcji wykorzystuje się dwutlenek węgla. Rury HOBAS  są łatwe w obsłudze i  instalacji i mogą być łączone z innymi materiałami.

Innym zastosowaniem dla którego tury HOBAS stanowią idealne rozwiązaniem są rurociągi gazu ubogiego. Podczas produkcji papieru uwalniany jest  gaz ubogi składający się z powietrza, pary wodnej, lotnych związków organicznych, SO2 i SO3. Gazy te następnie poddawane są działaniu wysokich temperatur. Rury HOBAS są odporne na niskie pH i wysoką temperaturę gazu.Ponadto, dzięki specjalnej żywicy są  odporne na promieniowanie UV - co jest istotną zaletą, z uwagi na to,  że duża część całego rurociągu przebiega na zewnątrz budynku fabryk.

Zakres dostaw
Średnica nominalna [DN] 200 - 3600 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 - 32 bar
Zakres temperatur do 80° C (wyższe temperatury na życzenie)
System rury, łączniki, kształtki