Systemy rurowe HOBAS dla kanalizacji

Systemy rurowe HOBAS charakteryzują się wysoką odpornością na substancje korozyjne i dzięki temu stanowią idealne rozwiązanie dla miejskich systemów kanalizacyjnych. Systemy rurowe HOBAS GRP wykorzystywane są do budowy kanalizacji sanitarnych, jak również do odwadniania mostów, dróg i tuneli. Szczególnie niebezpiecznymi czynnikami w systemach kanalizacji ściekowej są biogeniczne kwasy siarkowe o niskim współczynniku pH, powodujące korozję  betonu i stali. Dzięki wysokiej odporności na korozję, systemy rurowe GRP HOBAS z łatwością spełniają wszystkie wymagania.

W przypadku szczególnie agresywnych mediów, np. w zastosowaniach przemysłowych, rury HOBAS wzbogacane są wysokiej jakości żywicami lub wyposażane w specjalne wykładziny termoplastyczne.

Zakres dostaw
Średnica nominalna [DN] 200 - 3600 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 - 32 bar
Sztywność nominalna [SN] 630 - 1000000 N/m²
Produkty - rury, łączniki, kształtki, akcesoria
- zbiorniki
- rury niekołowe (NC Line)
- studzienki
- systemy retencyjne

Zbiorniki przelewowe HOBAS do kanalizacji ogólnospławnej

We współpracy z Politechniką Czeską w Pradze, pod kierownictwem dr. Jaroslava Pollerta i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/EC Unii Europejskiej, HOBAS opracował z GRP system przelewowy do kanalizacji ogólnospławnej, którego skuteczność została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz w praktyce.  Zbiorniki przelewowe HOBAS stosowane są do oddzielenia z wody ściekowej zanieczyszczeń, które przekazywane są do oczyszczalni ścieków. Oczyszczona woda natomiast odprowadzana jest bezpośrednio do odbiornika.

W pracach nad projektem zbiorników przelewowych wykorzystano model matematyczny CFD (Computional Fluid Dynamics), a następnie przeprowadzono  badania na modelu fizycznym. Umożliwiło to przeprowadzenie analizy i optymalizację działania zbiorników dla różnych średnic oraz przepływów. Model jest stale weryfikowany przy pomocy testów laboratoryjnych i aktualnych projektów. Każdy zbiornik przelewowy jest indywidualnie zaprojektowany i dostosowany do określonych wymagań.