Rury HOBAS produkowane metodą nawojową - Systemy NC Line

W odróżnieniu do odlewania odśrodkowego, przy produkcji metodą nawijania warstwy  układane są od warstwy wewnętrznej do zewnętrznej. Ta metoda produkcji stosowana jest także do produkcji paneli niekołowych HOBAS NC (Non Circular). Rury te używane są głównie do rehabilitacji starych rurociągów ale również do budowy nowych.

Indywidualny kształt i wymiary każdego rurociągu NC jest określany przez Klienta i specyfikację projektową,  jak również wymagania hydrauliczne, statyczne i chemiczne.

Wyjątkową zaletą paneli HOBAS NC jest warstwa wewnętrzna wykonana z żywicy. Po wprowadzenia jej do indywidualnej formy proces nawijania poszczególnych warstw ścianki rozpoczyna się, kończąc się na wytrzymałej wypełnionej piaskiem warstwie ochronnej.

Zakres dostaw
Średnica nominalna [DN] 300/500 - 4000 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 (rury ciśnieniowe dostępne na życzenie)
Produkty - profile specjalne (NC Line)
- komponenty do rehabilitacji
- kanalizacja/ Ścieki
- woda pitna