Odlewane odśrodkowo rury (CC-)GRP

Rury HOBAS CC-GRP produkowane są z ciętego włókna szklanego,  termoutwardzalnych żywic jak  np. nienasyconych żywic vinylo- i poliestrowych i dodatków wzmacniających. Składniki te są okryte żywicą, która tworzy miedzy nimi  wiązania. W zależności od wymaganych parametrów takich jak: klasa sztywności, klasa ciśnienia i odporność chemiczna, rura jest produkowana za pomocą  komputerowo nadzorowanego procesu produkcji.

Ścinka rury budowana jest od  warstwy zewnętrznej,  w obracającej się formie odlewniczej. Po umieszczeniu w formie wszystkich składników, prędkość obracania się formy wzrasta. Dzięki przyśpieszeniu odśrodkowemu sięgającemu 75 g poszczególne warstwy rury łączą się w zwarty kompozyt bez pustych przestrzeni między warstwami. Uwięzione gazy  zostają uwolnione . W końcowej fazie produkcji rura  zostaje poddana termicznemu procesowi utwardzania. Obracanie się  formy odlewniczej w trakcie procesu produkcji zapewnia, że rura zachowuje  kształt kołowy i  jednolitą grubość ścianki na całej długości oraz precyzyjny wymiar średnicy zewnętrznej.

Zakres dostaw
Średnica nominalna [DN] 150 - 3600 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 - 32 bar
Sztywność nominalna [SN] 630 - 1000000 N/m²
Produkty - rurociągi ściekowe
- rurociągi wody pitnej
- rurociągi powietrzna wywiewanego

Rury HOBAS odlewane odśrodkowo były stosowane w wielu projektach.  TUTAJ można zapoznać się z ostatnimi referencjami.