Produkcja łączników rurowych HOBAS

Łączniki HOBAS produkowane są metodą nawijania włókien. Aby spełnić standardy jakości stawiane rurom, łączniki HOBAS wyposażone są w wysokiej jakości uszczelkę z EPDM (membrana). Sterowana komputerowo maszyna, wytwarzająca łączniki, działa w następujący sposób: najpierw maszyna umieszcza gotową membranę EPDM na stalowym trzpieniu, a następnie nawija wokół niej zaimpregnowane żywicą poliestrową włókno. W tym samym momencie na łącznik rozpylane jest pocięte włókno, aby wzmocnić jego wytrzymałość osiową. Po nałożeniu laminatu żywica zaczyna ulegać polimeryzacji w wyniku ekspozycji na światło.

Produkcja kształtek HOBAS

Kształtki HOBAS powstają z segmentów rur, które następnie łączone są ze sobą za pomocą laminatu. Miejsca łączenia zostają całkowicie uszczelnione. Laminat służy przede wszystkim do zapewnienia szczelności i stabilności produktu. Po uszczelnieniu łączeń i przygotowaniu powierzchni na kształtki nakładany jest laminat – ręcznie za pomocą rozpylania lub metodą nawijania włókien. Oferowane kształtki posiadają początkową sztywnością obwodową nie mniejszą niż SN 10000 N/m².


Oprócz standardowych kształtek, istnieje możliwość wykonania kształtek według indywidualnego projektu.