HOBAS Badania i rozwój

HOBAS TechCenter w austriackim mieście Wietersdorf to jedno z najnowocześniejszych na świecie centrów badawczo-rozwojowych zajmujących się systemami rurowymi z GRP. To tutaj nasi specjaliści nieustannie monitorują, jak zachowują się różne produkty HOBAS w dłuższej perspektywie czasowej, opracowują nowe linie produktów oraz ulepszają już istniejące. Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym Klientom jak największych korzyści w związku ze stosowaniem naszych wyrobów.
Od czasu wyprodukowania pierwszej rury HOBAS pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, specjaliści HOBAS nieprzerwanie pracują nad rozwojem technologicznym produktu, surowców oraz linii produkcyjnych. Wraz z otwarciem HOBAS TechCenter w kwietniu 2010 roku, działalność ta została przeniesiona na zupełnie nowy poziom. Mając do dyspozycji 1400 m² powierzchni oraz ponad 30 różnych metod testowych gwarantujemy, że nasi Klienci otrzymują wyłącznie najlepsze, sprawdzone w każdych warunkach rozwiązania.

HOBAS TechCenter posiada certyfikaty TÜV SÜD ISO 9001 i 14001. Placówka wyposażona jest w najnowszy sprzęt, nadający się do testowania nawet największych elementów o średnicy do 4 metrów. Ciśnienie wewnętrzne, sztywność obwodowa, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na korozję w warunkach odkształceń i naprężeń, odporność na ścieranie, analiza surowców, analiza regresji i analiza procesu – spektrum przeprowadzanych badań jest równie imponujące jak trwałość produktów HOBAS: w zależności od zastosowania, niezależne instytuty certyfikujące potwierdzają, że okres eksploatacji produktów HOBAS wynosi ponad 50 lat.

 HOBAS TechCenter jest także oficjalnie akredytowanym i niezależnym laboratorium badawczym systemów rur GRP certifikowanym zgodnie z  ISO 17025:2007.


Zakres wykonywanych badań

  • Długo- i krótkookresowe badania ciśnienia wewnętrznego
  • Długo- i krótkookresowe badania obwodowej wytrzymałości na rozciąganie
  • Badania odporności na korozję naprężeniową
  • Badania odporności na ścieranie (Darmstadt rocker test)
  • Długo- i krótkookresowe odkształcenie obwodowe
  • Długo- i krótkookresowa sztywność obwodowa
  • Analiza regresji
  • Analiza procesu
  • Etc.