HOBAS Badania i rozwój

Amiblu Technology Center w Sandefjord (Norwegia) zalicza się do najbardziej nowoczesnych  na świecie ośrodków badawczo-rozwojowych. To tutaj nasi specjaliści nieustannie monitorują, jak zachowują się różne produkty HOBAS w dłuższej perspektywie czasowej, opracowują nowe linie produktów oraz ulepszają już istniejące. Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym Klientom jak największych korzyści w związku ze stosowaniem naszych wyrobów.

Od czasu wyprodukowania pierwszej rury Hobas pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, nasi specjaliści nieprzerwanie pracowali nad rozwojem technologicznym produktu, surowców oraz linii produkcyjnych. Obecnie rury Hobas są dalej rozwijane i testowane w największym na świecie certyfikowanym laboratorium rur GRP w Sandefjord w Norwegii. Mając do dyspozycji ponad 30 różnych metod testowych gwarantujemy, że nasi Klienci otrzymują wyłącznie najlepsze, sprawdzone w każdych warunkach rozwiązania.

„Amiblu Technology Center” posiada certyfikat norweskiej akredytacji zgodnie z ISO 17025. Placówka wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia do testowania nawet bardzo dużych elementów np. o średnicy 4 metrów. Ciśnienie wewnętrzne, sztywność obwodowa, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na korozję w warunkach odkształceń i naprężeń, odporność na ścieranie, analiza surowców, analiza regresji i analiza procesu – spektrum przeprowadzanych badań jest równie imponujące, jak trwałość produktów Hobas. Niezależne instytuty certyfikujące potwierdzają, że okres eksploatacji produktów Hobas wynosi ponad 150 lat.

Najnowocześniejsze procedury testowe:

  • Długo- i krótkookresowe badania ciśnienia wewnętrznego
  • Długo- i krótkookresowe badania obwodowej wytrzymałości na rozciąganie
  • Badania odporności na korozję naprężeniową
  • Badania odporności na ścieranie (Darmstadt Rocker test)
  • Długo- i krótkookresowe odkształcenie obwodowe
  • Długo- i krótkookresowa sztywność obwodowa
  • Analiza regresji
  • Analiza procesu
  • Itp.