HOBAS Corporate Videos

Link Tytuł Czas trwania Opis Język
Odtwórz Profil Firmy 3 min Video Grupy HOBAS Angielski, Niemiecki, Francuski, Portugalski
Odtwórz Annual Review 2014 11 min Annual Review 2014 of the HOBAS Group Angielski

HOBAS - Produkcja i technologia

Link Tytuł Czas trwania Opis Język
Odtwórz The HOBAS Difference 2 min What makes the HOBAS Difference Polski, Angielski
Odtwórz Jakość na pokolenia 4 min Trwałość rur HOBAS Angielski
Odtwórz Otwarcie TechCenter 3 min Otwarcie Centrum Badawczo - Rozwojowego w Austrii Niemiecki
Odtwórz Piąta rocznica HOBAS TechCenter 5 min Pięciolecie Centrum Badawczo-Rozwojowego HOBAS w Austrii Angielski

HOBAS - Rury do przeciskania i mikrotunelowania

Link Tytuł Czas trwania Opis Język
Odtwórz HOBAS Jacking 10 min Rury do przeciskania i mikrotunelowania - doświadczenia HOBAS English
Odtwórz Mikrotunelowanie (animacja) 2 min Proces instalacji metodą mikrotunelowania z użyciem rur HOBAS (amimacja) Angielski
Odtwórz Burakowski Bis - Bezwykopowa instalacja rur HOBAS De 3270 2.50 min Projekt "Burakowski-Bis" realizowany 2014 roku w Warszawie, Polska Polski, Angielski
Odtwórz Czajka - World record jacking in Warsaw 2009 2 min Projekt "Czajka" w Warszawie, Polska Angielski
Odtwórz Venice - Jacking in marine application 2009 2 min Projekt "Fusina" we Włoszech Angielski
Odtwórz Dubai - Premiera rur przeciskowych HOBAS - 2013 4.30 min Projekt "Nad Al Sheba 4 Sewage & Drainage" w Dubaju, UAE Angielski
Odtwórz Przecisk pod torami rurami HOBAS XXL, Gdańsk 3 min Przecisk pod torami kolejowymi rurami HOBAS OD 3600 mm zrealziowany w Gdańsku Polski, Angielski

HOBAS Produkty i usługi

Link Tytuł Czas trwania Opis Language
Odtwórz Rurociągi dla elektrowni wodnych 4 min HOBAS - projekty hydropower Angielski
Odtwórz Renowacja studni 10 min Renowacja studni przy użyciu systemów rur HOBAS Angielski
Odtwórz Renowacja "studnia w studnię" 10 min Manhole Renovation with a HOBAS One Piece Liner Angielski
Odtwórz Zbiorniki wody pitnej 11 min Instalacja zbiornika HOBAS na wodę pitną German
Odtwórz HOBAS CSO Chamber 2 min Przelewowy zbiornik burzowy do kanalizacji ogólnospławnej Angielski
Odtwórz System HOBAS NC Line 12 min Renowacja kanalizacji z zastosowaniem systemu HOBAS NC Line, Szwajcaria Niemiecki