Zmiana nazwy

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 08.03.2019 r. ulega zmianie nazwa Spółki z dotychczasowej

Hobas System Polska Sp. z o.o.

 na:

Amiblu Poland Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega nazwa firmy oraz ogólny adres mailowy (teraz biuro.dabrowa@amiblu.com) pozostałe dane jak: numery NIP i KRS, numery konta bankowego, adres stacjonarny oraz numery telefonów pozostają bez zmian.