Właściwości hydrauliczne

Rury GRP charakteryzują się doskonałymi właściwościami w zakresie przepływu hydraulicznego oraz znacząco niższymi stratami spowodowanymi tarciem niż inne rury o porównywalnych średnicach. Właściwości hydrauliczne to jednak nie jedyna zaleta rur HOBAS: wewnętrzna wykładzina o dużej zawartości żywicy zapewnia ochronę przed wysoce korozyjnymi substancjami, a jej gładka powierzchnia zapobiega inkrustacji i tworzeniu powłok osadowych. Dzięki tym cechom rury HOBAS stanowią atrakcyjną alternatywę dla branży wodno-kanalizacyjnej, w szczególności w przypadku rurociągów o niskim natężeniu przepływu.

Wartości współczynnika szorstkości dla rur HOBAS przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Współczynnik chropowatości dla rur
Colebrook-White k 0.01
Hazen-Williams C 155
Mannings n 0.008-0.01

W rezultacie potrzeba mniej energii do transportu cieczy w rurach. Ilość zaoszczędzonej energii (rury ciśnieniowe) to ważny czynnik, który trzeba uwzględnić w związku z ekonomicznością danego rurociągu. Gładka, bezszwowa powierzchnia linera minimalizuje gromadzenie się osadów, co pozwala obniżyć koszty utrzymania i czyszczenia – projektowany rurociąg już od samego początku jest bardziej wydajny.