Ugięcie w miejscu łączenia rur

Odchylenie kątowe ma duże znaczenie podczas instalacji rur oraz jest kluczowe dla szczelności systemu. Poza właściwościami elastycznego materiału, kolejną zaletą produktów HOBAS jest możliwość zakrzywienia rurociągu na łącznikach. Pozwala to uzyskać odpowiedni promień bez konieczności stosowania specjalnych kształtek. W przypadkach, gdzie spodziewane jest nierównomierne osiadanie gruntu, sąsiadujące ze sobą łączniki mogą być ugięte pod różnymi kątami.

Ryzyko związane z podłączaniem rur do sztywnych struktur może zostać zminimalizowane dzięki zastosowaniu dodatkowych łączników (króćców z łącznikiem). Należy także wspomnieć, że standardowe łączniki do studzienek i innych konstrukcji dają szerokie możliwości w zakresie odchylenia kątowego.

Zalety systemu cięć kątowych HOBAS

  • Większa wydajność rur – praktycznie nie występują straty hydrauliczne, jak w przypadku zastosowania kształtek łukowych
  • Optymalny przebieg rurociągu w terenie dzięki dużym możliwościom adaptacyjnym
  • Zmniejszenie liczby lub całkowite wyeliminowanie łuków i bloków oporowych
  • Prostsza i szybsza instalacja, ponieważ nie ma potrzeby stosowania łuków i bloków oporowych
  • Mniej czynności mających na celu przystosowanie rur w miejscu budowy, zmniejszenie liczby cięć rur na miejscu instalacji