Odporność na ścieranie

Rury HOBAS odznaczają się doskonałą odpornością na ścieranie dzięki wyjątkowo elastycznej i niezwykle gładkiej warstwie wykładziny, produkowanej w procesie odlewania odśrodkowego.

Instytut Inżynierii Hydraulicznej i Hydrologii w Darmstadt opracował metodę badania odporności na ścieranie.Test, znany pod nazwą „testu metodą Darmstadt", opisany został w wielu różnych normach. Badanie polega na umieszczeniu półokrągłej próbki rury, wypełnionej specjalną mieszaniną piasku, żwiru i wody, na urządzeniu powodującym przechylanie próbki, imitując przepływ. W laboratorium inżynieryjno-badawczym Jamesa Hardie w Australii poddano testom różne materiały rurowe, mierząc w regularnych odstępach czasu stopień zużycia środkowej, liczącej 470 mm długości, części testowanej próbki. Uzyskane wyniki naniesiono na wykres funkcji liczby ruchów danej próbki.

Średnie ścieranie zanotowane w trakcie badania wynosiło 0,2 mm po 100 tys. cykli. Rezultaty te zostały potwierdzone w seriach testów przeprowadzonych w instytucie badań materiałów. Zgodnie z wymogami normy, po 100 tys. cykli, w żadnym miejscu rury nie może zostać odsłonięta warstwa zaporowa. Wyniki wykazały zatem, że występowanie w przypadku odlewanych odśrodkowo rur HOBAS warstwy linera o grubości 1mm zapewnia pięciokrotnie wyższy współczynnik bezpieczeństwa.