Odporność na korozję

Rury HOBAS nie przewodzą prądu oraz nie są podatne na działanie kwasów, zasad czy soli. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy odpornością rur HOBAS a zastosowanym rodzajem żywicy. Standardowa żywica zapewnia, odporność na medium o pH od 1 do 10 przy maksymalnej stałej temperaturze 35 °C. Standardowa  żywica  (VA) jest również odporna na działanie biogennych kwasów siarkowych.
 
Specjalne żywice są stosowane w celu spełnienia wyższych wymagań, jak np.  w zastosowaniach przemysłowych (zobacz klasy odporności), gdy wymagane są dodatkowe powłoki ochronne.
Rury HOBAS odporne są na korozję, co wyklucza konieczność ochrony katodowej oraz innego zabezpieczenia przeciwko korozji.

Badanie korozji naprężeniowej

Aby określić, w jaki sposób rury GRP będą zachowywać się w praktyce, można przeprowadzić bardzo użyteczne badanie – test korozji naprężeniowej, badający wytrzymałość rur na taki rodzaj korozji. Próbki poddawane są obciążeniom fizycznym (konstrukcyjnym) i chemicznym (obciążenie medium); odkształconą rurę umieszcza się na przykład w roztworze kwasu siarkowego. Wyniki standaryzowanego testu, zgodnie z normą ASTM (American Society of Testing Materials – Amerykańskie Stowarzyszenie Testowania Materiałów) nr 3681/3262 są miarodajne, ponieważ badanie przeprowadza się na segmencie rurowym w skali 1:1. Test możliwie dokładnie zatem odzwierciedla zastosowanie rur w praktyce w bardziej wymagających warunkach laboratoryjnych.  Przy zastosowaniu tej procedury testowej rury HOBAS wykazują wysoki poziom naprężenia włókien, głównie dzięki unikatowej strukturze ścianek powstałej w procesie odlewania odśrodkowego. Niezawierająca włókien szklanych warstwa wykładziny (o grubości przynajmniej 1 mm) oraz skompresowana, pozbawiona wolnych przestrzeni struktura ścianek rur zapewniają wysoką odporność na dyfuzję. HOBAS już od dawna przeprowadza takie badania w zakładach europejskich, na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Australii. Przy zakładanym okresie eksploatacji wynoszącym 50 lat poziom wydłużenia włókien rur HOBAS wynosi co najmniej ε=1,1%. W rezultacie rury HOBAS charakteryzują się szerokim marginesem bezpieczeństwa chemicznego przy obciążeniach zewnętrznych.