Standardy i wytyczne

Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem HOBAS są zgodne z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i są potwierdzone przez niezależne instytucje.

Wysokie standardy jakości są istotną cechą  produktów HOBAS mocno zakorzenioną w filozofii firmy.

Standards:
ISO 10467 Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu ścieków - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)
ISO 10639 Systemy rur GRP do ciśnieniowego i bezciśnieniowego transportu wody – Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)
ISO 25780 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej, sanitarnej - Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie żywicy poliestrowej (UP) - Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania.
ISO 1796 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)
EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i transportu ścieków - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, kształtek i połączeń.
Normy krajowe HOBAS spełnia także lokalne standardy m.in. ASTM, AWWA, DIN, ON, BS. Więcej informacji na lokalnych stronach HOBAS.