Open Trench Installation

Rury GRP HOBAS są lżejsze od wielu innych oferowanych materiałów i wytwarzane są w standardowych 6-metrowych odcinkach. Ułatwia to obsługę na placu budowy, tak że nawet wąskie i głębokie wykopy nie stanowią przeszkody dla profesjonalnej i szybkiej instalacji. Niewielka grubość ścian umożliwia rezygnację z wykorzystania ciężkiego sprzętu i tym samym obniżenie kosztów. Mniejsza średnica pozwala na budowę węższych wykopów, co oznacza ograniczenie prac ziemnych do minimum. Szczelne i łatwe do połączenia wciskane złącza, które są preinstalowane na jednym z końców rury oraz fakt, że rury GRP HOBAS mogą być przycinane do odpowiednich długości na placu budowy, pozwalają na uzyskanie wysokiego tempa instalacji.