Instalacja metodą bezwykopową

Mikrotunelowanie to rodzaj instalacji bezwykopowej polegający na  wierceniu otworu w gruncie sterowaną tarczą wiertniczą z jednoczesnym hydraulicznym wciskaniem rury za tarczą. Rury przeciskowe HOBAS charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskania i najwyższą jakością. Dzięki gładkiej, nieabsorbującej powierzchni zewnętrznej , dokładnym tolerancjom wymiarów średnicy zewnętrznej (De) i niewielkiemu ciężarowi, rury przeciskowe CC-GRP HOBAS wymagają najniższych sił przeciskowych na danym odcinku.

Niewielka średnica zewnętrzna rur w stosunku do wymiarów średnicy wewnętrznej zapewnia szereg zalet: do instalacji rur można użyć mniejszych maszyn, co pozwala obniżyć koszty sprzętu i wynajmu; koszty związane z placem budowy oraz przygotowaniem komór startowych również mogą zostać znacznie zredukowane. Dobrane odpowiednio łączniki i kształtki gwarantują absolutną szczelność systemu.

 

 

Rury przeciskowe HOBAS
Korzyści z zastosowania rur HOBAS - duża odporność na ściskanie
- mniejsza średnica zewnętrzna – mniejsze koszty maszyn
- mniejsza średnica zewnętrzna – mniej urobku
- wymagane mniejsze siły przeciskania
- możliwe odchylenia kątowe na łącznikach
- okres użytkowania ponad 50 lat
Produkty uzupełniające - łatwe w stosowaniu łączniki nasuwkowe
- rury przed- i zastacyjne
- smarowanie - dysze iniekcyjne
- studzienki zintegrowane

Zalety metody bezywkopowej w porównaniu do tradycyjnych metod

  • Brak konieczności budowy metodą wykopową – układanie rur przebiega bez zakłóceń dla otoczenia
  • Prace budowlane nie wpływają negatywnie na infrastrukturę i krajobraz
  • Ochrona roślinności przez zapobieganie obniżeniu poziomu wód gruntowych
  • Wydobycie i wywóz stosunkowo niewielkich ilości urobku
  • Brak konieczności wyznaczania specjalnych stref przechowywania materiałów i sprzętu
  • Ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym
  • Montaż rur prowadzony niezależnie od pogody i pory roku
  • Okoliczni mieszkańcy, przyroda i środowisko nie odczuwają hałasu, zapylenia i wibracji
  • Znacznie mniejsza emisja dwutlenku węgla, zarówno w czasie budowy, jak i dzięki uniknięciu korków w ruchu drogowym

 

Pierwszy projekt, w którym zastosowano rury GRP do przecisków i zdalnie sterowane maszyny do przeciskania, był częścią projektu badawczego prowadzonego w Hamburgu. W 1982 roku rury o zewnętrznej średnicy 752 mm (długość 2980 mm, grubość ścianek 50 mm) ułożono przy użyciu zmodyfikowanej maszyny do mikrotunelowania firmy Iseki. Montaż rur przebiegł bez żadnych zakłóceń. Doświadczenie to było niezwykle inspirujące i wkrótce rozpoczęto wstępne prace projektowe nad rurami o znacznie większych średnicach.

W ciągu kilku dekad rury GRP do przecisków zyskały istotną pozycję w instalacjach metodą bezwykopową. Obecnie HOBAS produkuje rury do przecisków do średnicy 3600 mm (DN 3600).