Klasyfikacja rur HOBAS

Klasyfikacja rur HOBAS może być dokonana ze względu na:

  • sztywność
  • ciśnienie
  • odporność

Kasyfikacja według sztywności

Sztywność rury odnosi się do odporności na odkształcenia. Im większa grubość ścianki rury, tym większa sztywność, a tym samym większa odporność na zewnętrze siły zginające.


Rury HOBAS o standardowej klasie sztywności uznawane są za elastyczne, ponieważ odkształcają się pod wpływem obciążeń, co powoduje odpór gruntu. Oznacza to, że rury współpracują  z otaczającym je gruntem w przenoszeniu obciążeń. Z punktu widzenia mechaniki, właściwym jest klasyfikowanie rur GRP ze względu na sztywność – bez uwzględnienia grubości ścianek.

Klasy sztywności
SN 2500 Rury używane głównie do reliningu.
SN 5000 Rury o takiej sztywności wykorzystywane są w przypadku średnich obciążeń, np. do instalacji w różnych gruntach na głębokości 3 m, i wytrzymują ciężar użytkowy odpowiadający 60-tonowej ciężarówce.
SN 10000 Rury te zostały zaprojektowane dla wysokich obciążeń, np. do instalacji w różnych gruntach na głębokości 4 metrów, i wytrzymują ciężar użytkowy odpowiadający 60-tonowej ciężarówce przy niewielkim przykryciu gruntem.
SN >10000 Rury do specjalnych zastosowań mogą charakteryzować się sztywnością przekraczającą 500 000 N/m². Znajdują one zastosowanie np. na składowiskach odpadów jako rury studzienne. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży HOBAS.

SN...Sztywność nominalna w N/m²

Klasyfikacja według klasy ciśnienia

Wskaźnik ciśnienia nominalnego (PN) wskazuje maksymalne ciśnienie robocze w barach, dla jakiego zaprojektowana została rura. Każda klasa ciśnienia może być połączona z klasą sztywności. Krótkotrwałe ciśnienie, które mogłoby wywołać awarię rur HOBAS, musiałoby być co najmniej cztery razy większe od ciśnienia nominalnego. Taki sposób oznaczania klasy ciśnienia gwarantuje wystarczającą rezerwę przez całe cały okres użytkowania rury. Rury HOBAS dostępne są w klasie ciśnienia od PN 1 do PN 32

Klasy odporności

Istnieje bezpośrednia współzależność pomiędzy odpornością chemiczną rury a klasą zastosowanej żywicy. Standardowa klasa (VA) odporna jest na ścieki komunalne i siarkowodór (H2S). W przypadku wyższych wymagań na zamówienie dostępne są inne  klasy żywic (winyloestrowe).