Zbiorniki przelewowe HOBAS do kanalizacji ogólnospławnej

We współpracy z Politechniką Czeską w Pradze, pod kierownictwem dr. Jaroslava Pollerta i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/EC Unii Europejskiej, HOBAS opracował system przelewowy z GRP do kanalizacji ogólnospławnej , którego skuteczność została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz w praktyce.  Zbiorniki przelewowe HOBAS stosowane są do oddzielenia z wody ściekowej zanieczyszczeń, które przekazywane są do oczyszczalni ścieków. Oczyszczona woda natomiast odprowadzana jest bezpośrednio do odbiornika.

W pracach nad projektem zbiorników przelewowych wykorzystano model matematyczny CFD (Computional Fluid Dynamics), a następnie przeprowadzono  badania na modelu fizycznym. Umożliwiło to przeprowadzenie analizy i optymalizację działania zbiorników dla różnych średnic oraz przepływów. Model jest stale weryfikowany przy pomocy testów laboratoryjnych i aktualnych projektów. Każdy zbiornik przelewowy jest indywidualnie zaprojektowany i dostosowany do określonych wymagań.

 
Zalety zbiorników przelewowych HOBAS:

  •     Niezawodny przelew wody deszczowej
  •     Niewymagający skomplikowanej konserwacji, samoczyszczący się system
  •     Optymalna separacja zanieczyszczeń
  •     Dodatkowo może pełnić funkcje zbiornika magazynowania
  •     System modułowy
  •     Szybka instalacja
  •     Niewielka powierzchnia i wykop niezbędny podczas instalacji
  •     Wytrzymałość na duże natężenia ruchu przy jednocześnie niskim przykryciu