HOBAS Rury bezciśnieniowe

Rury bezciśnieniowe HOBAS GRP (Glassfiber Reinforced Plastic) stosowane są w kanalizacji, przy odwonieniach, systemach magazynowania i wielu innych zastosowaniach.

Właściwości fizyczne
Średnica nominalna [DN] 200 - 3600 mm
Ciśnienie nominalne [PN] 1 bar
Sztywność nominalna [SN] do 20000 N/m²

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacji na temat instalacji, prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.

Standardowa długość rur wynosi 6 metrów (+0/-60 mm). Rury o krótszych długościach dostępne na życzenie.