Standardowe łączniki rurowe HOBAS

Rury HOBAS są zazwyczaj dostarczane na miejsce budowy z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Standardowym łącznikiem jest łącznik FWC, wykonany z tworzywa GRP z zamocowaną na stałe pełną uszczelką EPDM. Łączniki FWC są dostępne dla wszystkich klas ciśnienia nominalnego

Łącznik DC jest stosowany przeważnie w przypadku rur o mniejszych średnicach. Wykonany jest z tworzywa GRP z zamontowanymi uszczelkami pierścieniowymi z EPDM.

Właściwości fizyczne
Łącznik FWC DN 200 - 3600 mm
Łącznik DC DN 200 - 300 mm

By uzyskać więcej szczegółów technicznych oraz informacji odnośnie instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.