Studnie specjalnego zastosowania

Poza standardowymi studzienkami, HOBAS oferuje także dodatkowe rozwiązania dla wszelkiego typu urządzeń. Studnie specjalnego zastosowania HOBAS cechują się zaletami materiału GRP i są odporne na korozję zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Studnie HOBAS specjalnego zastosowania składają się z rury studziennej HOBAS, płyty dennej i kanału głównego. Rury ciśnieniowe prowadzone są w  rurach osłonowych. Luźna przestrzeń jest uszczelniona. W zależności od ogólnych warunków (produkcja, transport, instalacja) studnie produkowane są jako pojedynczy element  lub w kilku elementach. Studnie specjalnego zastosowania dostępne są z lub bez płyty zabezpieczającej przed wyporem.

  • Studzienka
  • Płyta denna zabezpieczona przed wyporem
  • Króciec wejściowy (rura zabezpieczająca)
  • Rurociąg ciśnieniowy
  • Króćce kołnierzowe, kształtki (w tym łączniki)
  • Urządzenia 
  • Łącznik rury studziennej (dla studni dwuczęściowych)
  • Drabina
  • Otwór na pompę ściekową
  • Pokrywa studzienki ( zwieńczenie studni poza zakresem dostaw)