Osadnik piasku HOBAS

Niezawodna separacja zanieczyszczeń stałych w małych elektrowniach wodnych

Osadnik piasku to kluczowy element systemów usuwania zanieczyszczeń stałych w małych elektrowniach wodnych. Po zatrzymaniu dużych kamieni bądź innych elementów drewnianych na tamie, piaskownik separuje mniejsze zanieczyszczenia takie jak: żwir, piasek czy muł rzeczny. W ten sposób zapobiega się nawarstwianiu osadów powstających przy zrzucie na turbinę. To z kolei wydłuża czas działania elektrowni i okresy między przeglądami, chroni turbinę przed nadmiernym zużywaniem łopatek a tym samym zwiększa jej żywotność.

HOBAS opracował skuteczny piaskownik produkowany z rur wzmacnianych włóknem szklanym. Dzięki prefabrykacji segmentów jak i niewielkiej masie, może on zostać w łatwy sposób przetransportowany i zainstalowany w obiegu elektrowni wodnej.  Dysze wylotowe, które na życzenie klienta mogą być w pełni zautomatyzowane, niezawodnie oczyszczają piaskownik z odseparowanych elementów.

 Jak działa osadnik piasku HOBAS

Wstępnie oczyszczona woda rzeczna zostaje wprowadzona do osadnika poprzez rurę wlotową. Rozszerzający się przekrój komory wyciszającej, powoduje zmniejszenie prędkość przepływu wody, redukując równocześnie jego burzliwość.  Pionowe deflektory stabilizują dodatkowo przepływ wody. W komorze osadnikowej, zanieczyszczenia opadają w dół do systemu sedymentacji, a następnie są wypłukiwane na zewnątrz osadnika przez dysze wylotowe. Aby zautomatyzować proces wypłukiwania, na życzenie klienta montuje się specjalne czujniki. Podczas procesu wypłukiwania, turbina porusza się bez ograniczeń, zapewniając ciągłe wytwarzanie energii i maksymalne wykorzystanie możliwości elektrowni.

Skuteczność osadnika piasku HOBAS została udowodniona i zweryfikowana poprzez badania przy wykorzystaniu modelu matematycznego na Politechnice Czeskiej w Pradze oraz modelu hydraulicznego na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

 
Każdy osadnik piasku HOBAS jest indywidulanie projektowany i wykonywany zgodnie z podanymi wymaganiami dotyczącymi wielu czynników, w tym wielkości zanieczyszczeń, czasu osiadania części stałych, jak również prędkości przepływu wody. Gwarantuje to optymalne ustawienia osadnika, zwiększając maksymalnie jego wydajność, co z kolei przekłada się na długookresowe i bezawaryjne działanie elektrowni.

 

Zalety osadnika piasku HOBAS:

  •     Niezawodna separacja zanieczyszczeń
  •     Efektywny  system spłukiwania, usuwania zanieczyszczeń z osadnika
  •     Niezakłócona praca turbiny podczas procesu oczyszczania osadnika
  •     Łatwy montaż dzięki prefabrykowanym elementom
  •     Niewielka powierzchnia wymagana do zabudowy osadnika
  •     Indywidualna konstrukcja w celu zapewnienia optymalnej wydajność  
  •     Niewielka waga wpływająca na szybkość instalacji osadnika
  •     Możliwość transportu i instalacji w odległych rejonach

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.