Standardowe łączniki do rur ciśnieniowych HOBAS

Rury HOBAS są zazwyczaj dostarczane na miejsce budowy z fabrycznie zamontowanym łącznikiem. Standardowym łącznikiem jest łącznik FWC, wykonany z tworzywa GRP z zamocowaną na stałe pełną uszczelką (EPDM, NBR na życzenie). Łączniki FWC są dostępne dla wszystkich klas ciśnienia nominalnego.

Właściwości DN
Łącznik FWC 200 - 3600 mm

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.