Łuki ciśnieniowe HOBAS

Łuki ciśnieniowe HOBAS składają się z laminowanych segmentów rurowych i są wykorzystywane do zmian kierunku rurociągu lub zmian kierunku przepływu.

Właściwości Fizyczne
Średnica Nominalna [DN] 200 - 3600 mm
Ciśnienie Nominalne [PN] 1 - 10 bar

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.