HOBAS Przyłącze do wmurowania

Przyłącza do wmurowania HOBAS wykonane są z PP, PS (<DN 300) lub GRP (> DN 400).

Właściwości fizyczne
Średnica nominalna [DN] 150 - 1200 mm

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.