HOBAS Łączniki do wmurowania

Łączniki do wmurowania HOBAS stosowane są do podłączania rur do betonowych studzienek i ścian. Długość może być dobrana do wymagań i z uwzględnieniem parametrów łącznika.


Właściwości fizyczne
Średnica nominalna [DN] 150 - 3600 mm
TYPE A pierścień rurowy, obsypka piaskowa
TYPE B pierścień rurowy, obsypka piaskowa, pierścień oporowy
TYPE C pierścień rurowy, obsypka piaskowa, kołnierz

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.