Króćce do wmurowania HOBAS

Króćce do wmurowania HOBAS składają się ze zmodyfikowanej rury, częściowo pokrytej obsypką piaskową; na życzenie może być wyposażony w pierścień oporowy lub kołnierz oporowy. Standardowa długość wynosi 0,5 lub 1 m dla rur o średnicy do DN 1100 i 0,5 lub 1,5 m dla rur o średnicy od DN 1200, zgodnie z normami krajowymi. Inne długości dostępne na życzenie.

Właściwości Fizyczne
Średnica Nominalna [DN] 150 - 3600 mm
Type F obsypka piaskowa
Type E obsypka piaskowa, pierścień oporowy
Type G obsypka piaskowa, kołnierz oporowy

By uzyskać więcej szczegółów technicznych i informacje na temat metod instalacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Regionalnym HOBAS.