Zarządzanie jakością | ISO 9001

To dzięki zaangażowaniu zespołu badawczo-rozwojowego HOBAS nasze produkty cechują się ponad 50-letni okresem użytkowania. W centralnym TechCenter HOBAS, zajmującym obszar ponad 1400 m2, specjaliści bezustannie monitorują długo- i krótkookresowe osiągi produktów pochodzących ze wszystkich zakładów produkcyjnych HOBAS, badają wprowadzone ulepszenia i rozwijają nowe linie produktów. TechCenter HOBAS, które posiada międzynarodowe certyfikaty ISO 17025 i TÜV Süd, poddaje każdy produkt rygorystycznym testom.

System zarządzania jakością obejmuje wszystkie obszary w poszczególnych spółkach Grupy HOBAS, w tym m.in. opracowywanie nowych produktów, procesy kontroli jakości, wysyłkę i usługi. Efektem takiego działania jest niezmiennie wysoka jakość, nie budząca żadnych wątpliwości.

Kompleksowy program kontroli jakości nie tylko spełnia międzynarodowe standardy, ale również uwzględnia indywidualne potrzeby klientów. HOBAS jest posiadaczem wydawanego przez TÜV Germany znaku jakości Octagon  oraz wielu innych aprobat technicznych. Audytorzy renomowanych jednostek certyfikujących prowadzą stałą kontrolę HOBAS, przeprowadzając testy i inspekcje.

Program kontroli jakości HOBAS obejmuje również następujące środki zapewnienia jakości:

  • Testy surowców do produkcji
  • Testy półproduktów
  • Testy umożliwiające wprowadzenie na rynek
  • Testy wytrzymałościowe produktów gotowych
  • Kontrola wizualna i weryfikacja wymiarów produktów gotowych
  • Testy hydrostatyczne i hydrodynamiczne
  • Kalibracja przyrządów
  • Zapewnienie oznakowania i możliwości śledzenia produktów
  • Sprawdzenie planowania i projektowania
  • Weryfikacja dostawców