Zarządzanie Energią | ISO 50001

System Zarządzania Energią ISO 50001 wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie podtrzymania i poprawy efektywności energetycznej. Efektywne wykorzystywanie energii pomaga skutecznie chronić zasoby, zmniejszyć koszty i podejmować wyzwania związane ze zmianami klimatu.

HOBAS przeszedł pomyślną certyfikację według DIN EN ISO 50001 w listopadzie 2014. ISO 50001 jest w pełni zintegrowany z już funkcjonującymi w HOBAS systemami zarzadzania, takimi jak:ISO 9001 (Jakość), ISO 14001 (Środowisko) i OHSAS 18001 (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy).


Korzyści płynące z wprowadzenie ISO 50001 to m.in.:
poprawa efektywności energetycznej i oszczędność energi, zgodność z obowiązującymi przepisami oraz zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju HOBAS.

Viktor Vladimirov, Ekspert Grupy HOBAS ds. energii i środowiska, jest dumny widząc przyznany HOBAS Certyfikat ISO 50001: „ Zarządzanie energią to kolejny wymiar naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Certyfikat jest cennym przykładem na to, jak nasza firma rozwija się i wprowadza rozwiązania dla trudnych tematów takich jak efektywności ekonomiczna i ochrona zasobów. Wewnątrz Grupy HOBAS zostały przeprowadzone ważne inwestycje, które pozwoliły na ulepszenie technologii i sprzętu, w tym wykorzystanie energii odnawialnej. Te kroki były realizowane przy ogromnym wsparciu ludzi wewnątrz i spoza organizacji. W związku z tym jesteśmy niezwykle wdzięczni naszym Pracownikom i Partnerom za ich wkład, zaangażowanie i sukces”.