Ochrona Środowiska | ISO 14001

HOBAS jest czołowym producentem Systemów Rurowych GRP, aktywnie zaangażowanym w nieustanną poprawę działań mających na celu ochronę środowiska. Utrzymywanie równowagi ekologicznej pomiędzy zużywanymi surowcami a wytwarzanymi produktami jest częścią Odpowiedzialności Społecznej HOBAS – to globalny wyraz naszego nieprzerwanego wkładu na rzecz dbałości o jakość środowiska. HOBAS dokłada wszelkich starań, by nie została utracona nawet jedna kropla cennej wody pitnej, a ścieki nie zanieczyściły choćby jednego metra kwadratowego Ziemi. Ochrona środowiska jest  bowiem stałym elementem codziennego życia wszystkich pracowników HOBAS ,  jak również elementem  procesów takich jak:

  • projektowanie rur i wybór surowców do produkcji
  • produkcja
  • transport i instalacja rur
  • użytkowanie rur
  • recykling

ISO 14001 to jeden z najważniejszych międzynarodowych standardów regulujących tworzenie i rozwijanie systemu zarządzania środowiskiem. HOBAS bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska, a system ISO 14001 stanowi podstawę do ciągłej poprawy dbałości o środowisko. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że HOBAS podejmuje zdecydowane kroki, by wywiązać się z tej odpowiedzialności.

 

Czy wiedziałeś, że w wyniku instalacji metodą mikrotunelowania pierwszego odcinka z 5,7 kilometrowego projektu Czajka, emisja CO2 została ograniczona o  376,734 ton? Ta wartość pochodzi z badania środowiskowego przeprowadzonego przez HOBAS i GSTT (German Society for Trenchless Technology – Niemieckie Stowarzyszenie Technik Bezwykopowych). Wyniki badań, zaprezentowane w maju 2011, porównują wielkość emisji CO2 generowanej podczas mikrotunelowania do emisji przewidywanej podczas instalacji w wykopie otwartym. Wyniki były jasne: Warszawa udowodniła, że dokonała właściwego wyboru dla znacznego ograniczenia emisji CO2.

Szczególnie interesujące jest podejście do zbadania w tym projekcie emisji CO2 od fazy produkcji przez transport aż po instalację. Równie ciekawe jest studium oddziaływania zakłóceń w ruchu ulicznym podczas prac instalacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono fazie instalacji i emisji powstałej w  skutek ruchu ulicznego, jako fazie o najbardziej znaczącym potencjale redukcji emisji CO2. Kliknij tutaj, by przeczytać kompletną analizę.