Nasza Odpowiedzialność

 

Dlaczego Odpowiedzialność jest dla Nas istotna

Ten, kto już dzisiaj nie dba o jutro, winny jest zaniedbań – ta prawda odnosi się nie tylko do osób, ale także przedsiębiorstw. Dla HOBAS oznacza to, że teraz tworzymy podstawę do tego, by odnosić sukcesy w przyszłości i chronić przyszłe miejsca pracy. Obranie właściwego kierunku już dziś zapewnia, że również w kolejnych latach będziemy dysponować kadrą wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego też tworzymy produkty, które oszczędzają zasoby naturalne i zużywają niewielkie ilości energii. Ponadto, postrzegamy siebie jako obywateli i sąsiadów, którzy wypełniają w społeczeństwie pewną rolę – czy to w sprawach wielkich, czy małych – i przyjmują na siebie prawdziwą odpowiedzialność środowiskową, społeczną i ekonomiczną.

Nasze globalne projekty mają wpływ na ludzi i środowisko. Jesteśmy świadomi tej ogromnej odpowiedzialności, dlatego zrównoważone zarządzanie biznesowe jest naszym celem nadrzędnym. Istotne jest zagwarantowanie długofalowego sukcesu, a to osiągnąć można  poprzez ciągłe koncentrowanie się na potrzebach naszych klientów. To satysfakcja klientów i pracowników tworzy solidną podstawę  naszych sukcesów.