Amiblu Poland Sp. z o.o. 

ul. Koksownicza 11

41-300 Dąbrowa Górnicza | Polska

centrala tel.:  +48.32.639 04 50

              fax.: +48.32.639 04 51 

email: biuro.dabrowa@amiblu.com