Praca i kariera

 Praca zespołowa

Czym byłyby pomysły bez możliwości ich przedstawienia? Czym byłyby osiągnięcia bez ich uznania? Czym byłby talent bez zachęty?

Codzienne życie zawodowe jest zdominowane przez wszechobecny pośpiech i coraz wyższe wymagania przy rosnącej konkurencji we wszystkich dziedzinach. Z tego powodu nasi pracownicy stają przed codziennym zadaniem podejmowania osobistej odpowiedzialności i wzbogacania korzyści naszych Klientów poprzez dostarczanie im innowacyjnych rozwiązań.

 

Zasoby ludzkie

Nasze innowacje powstają tam, gdzie pomysły mogą powstawać bez przeszkód, a personel kierowniczy stwarza przestrzeń dla niekonwencjonalnego myślenia. W środowisku, które dostrzega potencjał, a następnie docenia i rozwija go, powstają podstawy do osiągania wyjątkowych wyników, których oczekują od nas nasi Klienci. Aby dotrzymywać tak wysokich standardów, HOBAS przywiązuje ogromną wagę do rozwoju pracowników. Znajdujemy i rozwijamy indywidualne mocne strony pracowników, zmierzając do ich motywowania i zaoferowania im możliwości osobistego rozwoju poprzez możliwość wykorzystania w naszej firmie posiadanych umiejętności i wiedzy. Nasi pracownicy wiedzą, że oferując nam swoją aktywną postawę i zaangażowanie, otrzymują w zamian perspektywę atrakcyjnej kariery w międzynarodowej firmie – świadczy o tym fakt, że 90 procent naszej kadry kierowniczej rekrutuje się spośród naszych własnych pracowników.

 

Zaufanie

Ogromne znaczenie ma dla nas komunikacja. Wzajemna uczciwość i szacunek, a także przestrzeganie naszych wartości jest dla nas bezsporną podstawą pracy zespołowej.  Aby wzmocnić zaufanie wobec firmy, organizujemy regularne spotkania, podczas których nasz personel kierowniczy informuje pracowników o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w różnych obszarach, jak również o strategicznych aspektach naszej działalności i planach na przyszłość. Podczas rozmów z pracownikami przełożeni omawiają ich wyniki i wspólnie określają przebieg ścieżki zawodowej w firmie. Chcemy w ten sposób zachęcić pracowników firmy HOBAS do spojrzenia na własną karierę z większej perspektywy, zaoferować im możliwie jak najlepsze podstawy do wykonywania codziennej pracy, a jednocześnie systematycznie zwiększać korzyści naszych Klientów poprzez oferowane produkty i świadczone usługi. Bezpieczne środowisko pracy i produkcji, najnowocześniejsze wyposażenie oraz jasno określone, przejrzyste procesy to dla nas oczywistość. Współpracujemy z pracownikami nad ciągłym ulepszaniem ich środowiska pracy, ponieważ tylko pracownicy będący w dobrej kondycji mają motywację do osiągania wysokich wyników.

 

Najlepsi wciąż się doskonalą

Nasze środowisko dynamicznie się zmienia, zatem by sprostać konkurencji, musimy na bieżąco analizować aktualne wymagania Klientów oraz przewidywać ich przyszłe potrzeby. Akademia HOBAS jest naszym wewnętrznym centrum szkoleniowo-rozwojowym, oferującym indywidualnie opracowane kursy i warsztaty, podczas których nasi wewnętrzni i zewnętrzni specjaliści mogą rozwijać kompetencje i zgłębiać wiedzę specjalistyczną. Każdy z naszych pracowników jest mile widziany na szkoleniach, których zakres obejmuje zagadnienia techniczne, kompetencje miękkie czy naukę języków obcych.